Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

60 fotek, 5.8.2017, 18 zobrazení, 6 komentářů | architektura, cestování, krajina, města
Město Paczków leží na dohled od Bílé Vody na obou březích Kladské Nisy, mezi nádrží Kozielno a Otmuchovským jezerem. Patřívalo vratislavským biskupům, bývalo ze tří stran obklopeno cizím územím, proto od samého začátku mělo silné hradby. V 15. století k jednomu pásu hradeb přidali ještě vnější pás, mezi nimi byl příkop. Do dnešní doby se uchovaly vnitřní hradby se 3 věžemi, 1 brána a 19 (ze 30) kruhových bašt. Paczkowu se dnes tedy říká – díky dochovaným středověkým hradbám - polské Carcassonne. Je považován za nejlépe dochovanou památku městské pevnostní architektury v celém Polsku.
Nějakých 10 km vzdálený Otmuchów je jedním z nejstarších hradů v Dolním Slezsku – první zmínka pochází z r. 1155. Město bohatlo z výhodné polohy na obchodní trase z Čech do Polska, pravidelně je dobývali Tataři, husité či Švédi. Až v 18.století město vykvetlo do krásy – byl postaven Dolní zámek – dnes sídlo městského úřadu. Do začátku 19.století patřil vratislavským biskupům.
31 fotek, 29.7.2017, 26 zobrazení, 5 komentářů | cestování, zvířata
Pro rodinný výlet jsme si vybrali poměrně blízkou zoologickou zahradu, jenže jsme nezvolili nejvhodnější termín ani čas. Chce to vyjet ve všední den, pokud možno ve školním roce a brzy ráno.
Nejúžasnější na wrocłavské ZOO je její Afrikárium – obří budova s několika nádržemi pro různé oblasti Afriky - např. Východní Afrika, Mosambický průliv apod. I podvodní tunel mají. Škoda, že všude bylo moc lidí, nebylo možné si akvárka vychutnat. Další zajímavá věc je velká hala terárií – tolik jsme je ještě v žádné ZOO nepotkali.
36 fotek, 7.7.2017, 22 zobrazení, 6 komentářů | architektura, cestování, města
Město má římský původ - pod názvem Scarabantia bohatlo ze své polohy na obchodních cestách starověkého světa. Zemětřesení vylidnilo město, oblast zůstala prázdná, až ji i město obsadili migrující Maďaři. Ve 13. století bylo vyhlášené svobodným královským městem, což mu pomohlo k velké prosperitě. V roce 1667 velkou část města zničil požár; bylo znovu postaveno v barokním slohu. Díky šťastnému zřízení osudu Staré město zůstalo barokní dodnes.
24 fotek, 6.7.2017, 20 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování, lidé, města
Nejstarší město situované v Západním Maďarsku v roce 43 n.l. bylo pod názvem Savaria nebo Sabaria hlavním městem provincie Pannonie. Leželo na Jantarové stezce a z toho bohatlo. Dodnes jsou k vidění římské mozaiky, pozůstatky fóra, císařská rezidence či amfiteátr. My jsme k tzv. Zahradě vykopávek dorazili po zavírací době, i Isidin chrám jsme viděli jen od silnice. Ani barokní katedrálu nebylo možné navštívit – probíhal zuřivý úklid. A náměstí před ní a biskupským palácem se renovuje … Bude nutné sem zajet někdy v budoucnu, až všechny tyto práce budou dokončeny.
30 fotek, 6.7.2017, 22 zobrazení, 8 komentářů | architektura, cestování, lidé, města
Český Štýrský Hradec, dnes druhé největší město Rakouska s necelými 300 tisíci obyvatel. První sídlo na tomto území postavili už Římané, v 6. století se objevili Slované a na kopci postavili malý hrad – Gradec. Od 12. století se začal používat název Graz. Největšího rozkvětu město dosáhlo za vlády Habsburků, kteří odsud kontrolovali Štýrsko, Korutany, severní Itálii a Slovinsko až po Terst. Město čelilo nájezdům Turků a ke konci 18. století i Napoleonovi. Pevnost Schlossberg nebyla dobytá, musela být Napoleonovým vojákům vydaná; ti ji téměř srovnali se zemí. Dnes je Graz krásné a rušné město, které stojí na pořádnou dlouhou návštěvu.
23 fotek, 5.7.2017, 28 zobrazení, 2 komentáře | cestování, krajina, příroda
Soutěska Vintgar je jedním z nejnavštěvovanějších míst Slovinska. Leží asi 4 km od jezera Bled u vesnice Gorje, přesto byla objevena až roku 1891. Původní soutěska byla neprůchodná, ale brzy se udělalo pár úprav, aby se mohla otevřít turistům přijíždějícím k jezeru Bled.
1,6 km dlouhou soutěsku si v téměř svislých skalách mezi kopci Hom a Boršt prorazila říčka Radovna. Stezka vede po dřevěném chodníčku, přes můstky a končí pod 13 m vysokým vodopádem Šum. Celou dobu se pod chodníčkem klikatí a bouří řeka s náramně čistou vodou.
Nad stezkou se ve výšce 33,5 m klene železniční most z roku 1906 a na konci je malá přehrada, která napájí malou vodní elektrárnu pod vodopádem Šum.
Na parkovišti v soutěsky mělo každé 3. auto českou SPZ.
10 fotek, 5.7.2017, 24 zobrazení, 7 komentářů | architektura, cestování, příroda
Bohinjské jezero leží uprostřed Triglavského národního parku ve výšce 525 m n. m., je 4,35 km dlouhé a 1,25 km široké a je největším jezerem Slovinska. Maximální hloubka jezera je 45 m. Za příznivého počasí je od jezera vidět vrchol Triglav (2 864 m n. m.).
24 fotek, 5.7.2017, 22 zobrazení, 5 komentářů | cestování, krajina, příroda
Od jezera Bohinj se lanovkou dá vyjet do areálu Vogel – do nadmořské výšky 1535 m. Od lanovky je krásný výhled na samotné jezero Bohinj, na Julské Alpy i na Triglav, který dal jméno celému národnímu parku. Ovšem pokud Triglav není zrovna v mracích, jako za naší návštěvy. Z útržků rozhovorů, které jsme nechtě zaslechli, vyplývá, že se moc často nezjevuje.
Vodopád Savica je právem označován za nejkrásnější přírodní scenérii v celé této oblasti. Viditelná část řeky Savici je napájena vodami krasového Černého jezera, které leží 500 m výše. Voda teče podzemními puklinami ve dvou proudech do hloubky 78 m. Po velkých srážkách jezero není schopno pojmout všechnu vodu, přetéká a formuje 600 m vysoký sled vodopádů. Savica poté protéká údolím a ústí do Bohinjského jezera.
31 fotek, 5.7.2017, 22 zobrazení, 4 komentáře | architektura, cestování, krajina
Jezero Bled leží na jižním úpatí Karavanek blízko rakouské hranice na soutoku řek Savy Bohinjky a Savy Dolinky. Nad jezerem se zvedají zalesněné kopce. Vodní plocha je cca 2 km dlouhá a 0,5-1 km široká. V létě se vrchní vrstvy vody ohřívají až na 25°C a až do podzimu si udrží teplotu 18 °C. V zimě jezero zamrzá a poskytuje dostatečně silný led pro bruslení.
27 fotek, 4.7.2017, 25 zobrazení, 4 komentáře | architektura, cestování, města
Kranj je původní metropole Kraňska, dnešním hlavním městem se stala Lublaň. Na soutoku řek Kokra a Sáva lidé sídlili již v neolitu, Římané onomu místu říkali Carnium. Dnešní staré město má gotické uspořádání domů a jen několik málo uliček. Podle vzhledu to byl poměrně zapomenutý kout Rakousko - Uherska.
39 fotek, 4.7.2017, 31 zobrazení, 5 komentářů | architektura, cestování, krajina
Zámek Miramare byl postaven v 19.století kousek od Terstu pro rakouského arcivévodu Ferdinanda Maximiliána a jeho ženu Charlotte Belgickou. Zámek stojí na útesu nad mořem, hned u něj začíná krásný, 22 hektarový park.
Stavba zámku podle plánu Carla Junkera začala v roce 1856, byla dokončena 1860. Vnitřní vybavení vznikalo pod Maximiliánovým dozorem a bylo dokončeno až po roce 1864, kdy Maximilán a Charlota byli korunováni na mexický císařský pár. Jejich vláda neměla dlouhého trvání – Maximilán byl zastřelen v červnu 1867.
22 fotek, 4.7.2017, 27 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, města
Piran je krásné městečko se středověkými uličkami, četnými restauracemi a kavárničkami. Leží na poloostrově vybíhajícím do Jadranu. Podle archeologických nálezu bylo toto území osídleno již v paleolitu, bylo římským a posléze byzantským opevněným sídlem. Ve středověku byl střídavě pod vlivem Benátek nebo samostatně, až skončil v Rakousku. Až do roku 1954 patřil Itálii.
Roku 1692 se zde narodil houslista a hudební skladatel Giuseppe Tartini.
49 fotek, 3.7.2017, 27 zobrazení, 2 komentáře | příroda, země
Postojnska Jama je systém krasových jeskyní u městečka Postojna, dlouhý víc než 20 km, turistům je zpřístupněno 5,5 km. Nejdříve se jede vláčkem asi 2 km, pak následuje procházka s průvodcem v délce cca 5,5 km a návrat opět vláčkem.
Jeskyně vyhlodala říčka Pivka (jeden z názvů Ljublanici) během miliónů let. Jsou tady stalaktity, stalagmity, stalagnáty, brčka, drapérie, jezírka … Jeskyně jsou ohromné.
V areálu jsou další expozice – interaktivní o vzniku krasových jevů, o turistickém využití jeskyně, další představuje geologický vývoj země, motýly i vývoj lidského druhu.
58 fotek, 2.7.2017, 27 zobrazení, 3 komentáře | architektura, cestování, lidé, města
Bažinatá oblast u řeky Ljublanici byla obývaná v předhistorických dobách – právě v Lublani bylo nalezeno nejstarší kolo na světě, má 5 150 let. Římané v místě dnešního města založili tábor nazvaný Emona, ve 12. století město získalo německé jméno Laibach. Až do 1918 bylo součástí habsburské říše jako hlavní město Kraňska. V dubnu 1941 ji obsadili Italové.
Lublaň je malá, necelých 300 tisíc obyvatel. Pohybovali jsme se jen v centru a to je plné kavárniček, hospůdek a hezkých budov. Velmi příjemné.
36 fotek, 2.7.2017, 34 zobrazení, 10 komentářů | architektura, cestování, krajina, města
Území nad soutokem několika menších řek (Savinji, Voglajny, Hudinji a dalších) bylo osídleno už v době halštatské. Římané začali sídlu na tomto místě říkat Celeia. Ve 4.století město dobyli Vizigóti, pak dorazili Slované. Ve středověku bylo sídlem rodu Celjských, po jejich vymření připadlo Habsburkům. Na přelomu 19. a 20. století bylo z větší části obydleno Němci, pro ně byl postaven Německý dům. V dubnu 1941 město obsadil Wermacht.
Z rodu Celských pocházela česká královna Barbora Celjská, jež dožila na Mělníku a je pochována v Martinické kapli u zdi svatováclavské kaple v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
40 fotek, 1.7.2017, 30 zobrazení, 5 komentářů | architektura, cestování, lidé, města
Druhé největší město Slovinska leží nad řekou Drávou. Název je odvozen od německého názvu Marchburg. Název Maribor se používá až od konce 19. století. Většinu své historie město patřilo Habsburkům; odolalo obléhání Matějem Korvínem a Turky. Po 1. světové válce celé Štýrsko mělo připadnout Rakousku, ale díky několika kulkám a 9 mrtvým se tak nestalo. Jižní část Štýrska zůstala slovinská.
Právě končil festival Lent – směsice hudby, divadla a dobrého jídla. Na nábřeží ve staré přístavní čtvrti Lent bylo plno stánků s dobrotami, byly tam pódia pro hudebníky, plno lidí – pohoda.
22 fotek, 1.7.2017, 30 zobrazení, 5 komentářů | architektura, cestování, lidé, města
Ptuj je město s nejstarším písemným záznamem Slovinska – bylo osídleno již od doby kamenné. Římané tu ubytovali XIII légii a dali táboru název Poetovio. Tady dunajské legie roku 69 zvolily císařem Vespasiana a z toho roku pochází nejstarší záznam. Po Římanech přišli Hunové, Avaři a Slované, ve středověku patřilo salzburským biskupům, v 16. století bylo součástí Štýrského knížectví. Důležitost města začala klesat v 19. století, kdy železnice z Vídně do Terstu vedla přes blízký Maribor.
20 fotek, 30.6.2017, 21 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, krajina, města
Nejstarší město u Balatonu – jeho existence je doložena v pol. 13.století. O rozkvět města se zasloužil nejvíce šlechtický rod Festetics. Jeho zásluhou v městečku vznikla nemocnice, lékárna a gymnázium, posléze Georgikon, první Vysoká škola zemědělská v Evropě. Rokokový palác rodu Festetics je dnes přístupný veřejnosti, jejich přebohatá knihovna, čítající skoro 100 tisíc svazků, je dostupná badatelům.
78 fotek, letos v červnu, 17 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, lidé, města
Budapešt, téměř dvoumilionová metropole Maďarska, 9. nejlidnatější město EU, vznikla až r. 1873 spojením 3 měst – postaveného na návrší hradu Budína, Starého Budína okolo a rovinaté Pešti.
Již v 1.století n.l. na úpatí vrchu Gellert sídlili Keltové. Římané si založili osadu Aquincum a umístili tam vojenskou posádku. V době stěhování národů sem přišli Maďaři a usídlili se na dunajském ostrově Csepel. Buda byla jedním z královských sídelních měst. Slibný vývoj byl ohrožen mongolským vpádem, poté se po celé zemi začaly stavět kamenné hrady. Jeden z nich vyrost na skále u (Starého) Budína – je to dnešní hrad. Na něm sídlili uherští králové. Největšího rozkvětu města dosáhla za vlády Zikmunda Lucemburského a Matyáše Korvína. V 16.století celou oblast opanovali Turci – po nich zůstaly termální lázně, z nichž některé fungují do dnešních dnů. Po vyhnání Turků koncem 17.století se města začala pomalu vzpamatovávat, ale stále to byla provinční města. Teprve ke konci 18.stoeltí hrabě István Szechenyi inicioval výstavbu prvního mostu přes Dunaj. V 19.století zejména Pešt rychle začala soupeřit s Vídní. Musím říct, že se ji to daří.
30 fotek, 28.6.2017, 25 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, lidé
Na kopci nad Dunajem byl první kostel postaven již v letech 1001–1010 na popud krále Štěpána jako kostel v. Vojtěcha. Bazilika je už 7. kostelem na tomto místě, největším a nejvyšším v Maďarsku.
Četné poklady, shromažďovány dlouhá léta na arcibiskupství, je možno vidět v klenotnici. Bohužel tam se nesmí fotit, takže slabý záznam je jen v naší paměti.

Komentáře

přidat komentář