Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

40 fotek, 1.7.2017, 15 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, lidé, města
Druhé největší město Slovinska leží nad řekou Drávou. Název je odvozen od německého názvu Marchburg. Název Maribor se používá až od konce 19. století. Většinu své historie město patřilo Habsburkům; odolalo obléhání Matějem Korvínem a Turky. Po 1. světové válce celé Štýrsko mělo připadnout Rakousku, ale díky několika kulkám a 9 mrtvým se tak nestalo. Jižní část Štýrska zůstala slovinská.
Právě končil festival Lent – směsice hudby, divadla a dobrého jídla. Na nábřeží ve staré přístavní čtvrti Lent bylo plno stánků s dobrotami, byly tam pódia pro hudebníky, plno lidí – pohoda.
22 fotek, 1.7.2017, 17 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, lidé, města
Ptuj je město s nejstarším písemným záznamem Slovinska – bylo osídleno již od doby kamenné. Římané tu ubytovali XIII légii a dali táboru název Poetovio. Tady dunajské legie roku 69 zvolily císařem Vespasiana a z toho roku pochází nejstarší záznam. Po Římanech přišli Hunové, Avaři a Slované, ve středověku patřilo salzburským biskupům, v 16. století bylo součástí Štýrského knížectví. Důležitost města začala klesat v 19. století, kdy železnice z Vídně do Terstu vedla přes blízký Maribor.
20 fotek, 30.6.2017, 10 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, krajina, města
Nejstarší město u Balatonu – jeho existence je doložena v pol. 13.století. O rozkvět města se zasloužil nejvíce šlechtický rod Festetics. Jeho zásluhou v městečku vznikla nemocnice, lékárna a gymnázium, posléze Georgikon, první Vysoká škola zemědělská v Evropě. Rokokový palác rodu Festetics je dnes přístupný veřejnosti, jejich přebohatá knihovna, čítající skoro 100 tisíc svazků, je dostupná badatelům.
78 fotek, letos v červnu, 12 zobrazení, 1 komentář | architektura, cestování, lidé, města
Budapešt, téměř dvoumilionová metropole Maďarska, 9. nejlidnatější město EU, vznikla až r. 1873 spojením 3 měst – postaveného na návrší hradu Budína, Starého Budína okolo a rovinaté Pešti.
Již v 1.století n.l. na úpatí vrchu Gellert sídlili Keltové. Římané si založili osadu Aquincum a umístili tam vojenskou posádku. V době stěhování národů sem přišli Maďaři a usídlili se na dunajském ostrově Csepel. Buda byla jedním z královských sídelních měst. Slibný vývoj byl ohrožen mongolským vpádem, poté se po celé zemi začaly stavět kamenné hrady. Jeden z nich vyrost na skále u (Starého) Budína – je to dnešní hrad. Na něm sídlili uherští králové. Největšího rozkvětu města dosáhla za vlády Zikmunda Lucemburského a Matyáše Korvína. V 16.století celou oblast opanovali Turci – po nich zůstaly termální lázně, z nichž některé fungují do dnešních dnů. Po vyhnání Turků koncem 17.století se města začala pomalu vzpamatovávat, ale stále to byla provinční města. Teprve ke konci 18.stoeltí hrabě István Szechenyi inicioval výstavbu prvního mostu přes Dunaj. V 19.století zejména Pešt rychle začala soupeřit s Vídní. Musím říct, že se ji to daří.
30 fotek, 28.6.2017, 21 zobrazení, 2 komentáře | architektura, cestování, lidé
Na kopci nad Dunajem byl první kostel postaven již v letech 1001–1010 na popud krále Štěpána jako kostel v. Vojtěcha. Bazilika je už 7. kostelem na tomto místě, největším a nejvyšším v Maďarsku.
Četné poklady, shromažďovány dlouhá léta na arcibiskupství, je možno vidět v klenotnici. Bohužel tam se nesmí fotit, takže slabý záznam je jen v naší paměti.
33 fotek, 27.6.2017, 23 zobrazení, 5 komentářů | architektura, cestování, lidé, města
Území na soutoku Ráby a Mošonského Dunaje bylo osídleno již v předhistorické době, později přišli Římané, po nich Keltové, kteří svému sídlu říkali Arrabona, z čehož vzniklo české označení Ráb. Kočovní Maďaři sem vnikli na přelomu 9. a 10. století a obsadili opuštěnou římskou pevnost. Ve středověku město čelilo nájezdům Mongolů a Turků. Po osvobození země od Turků byl Ráb znovu vybudován v renesančním a barokním slohu.
Dnes je Staré město velmi příjemné, s četnými fontánami, kavárničkami a restauracemi. Užili jsme si ho.
30 fotek, 27.6.2017, 16 zobrazení, 4 komentáře | architektura, cestování, krajina
Pannonhalma je menší obec kousek od Győru; na kopci sv. Martina nad ní se po víc než 1 000 let tyčí benediktinský klášter. Opatství bylo založeno roku 996 mnichy z Prahy a Benátek za podpory knížete Gézy. Pro jeho syna – prvního uherského krále Štěpána (Istvána) byl klášter místem, odkud se šířilo křesťanství a evropská civilizace.
Opatství stále slouží jako klášter, v části budov je prestižní benediktinské gymnázium s internátem.
Nejhezčí části je bezesporu klasicistní knihovna z roku 1836. Je v ní cca 300 tisíc svazků. Nejvzácnější je zakládací listina kláštera v Tihány z roku 1055.
U kláštera se rozkládá arboretum s mnoha vzácnými druhy dřevin. Jen malá část je upravena do podoby parku, většina je zdivočelá. Byla obnovená dřívější bylinková zahrada a levandulové lány. V zahradnictví je možno sledovat výrobu = destilaci levandulového oleje.
Bazilika pochází z 13. století, její vysvěcení se konalo r. 1224; dnes se v ní konají varhanní koncerty.
46 fotek, 11.6.2017, 25 zobrazení, 23 komentářů | architektura, cestování, krajina, bydlení
Javorník je malé městečko u polských hranic s krásným zámkem Jánský Vrch. Zámek dlouhá století patřil vratislavským biskupům a teprve roku 1984, kdy došlo k majetkovému vyrovnání polské a české církve, připadl státu. Jak moc se o něj stát staral, není mi známo, ale teď by si zámek zasloužil pořádnou opravu. Zatím se restauruje pouze gotický oltář. Doufejme v lepší časy …
43 fotek, 3.6.2017, 33 zobrazení, 1 komentář | architektura, auta, kultura, oslavy, příroda
Krásné počasí nám dovolilo vyjet za plechovou krásou do Vysokého Mýta. Loni jsme tu veterány zastihli také, ale umřel mi foťák, takže se nefotilo. Letos jsem si to bohatě vynahradila. Jedno autíčko hezčí než druhé, majitelé v dobových ohozech, prostě paráda. Užili jsme si i Muzeum českého karosářství. Po obědě jsme se vydali na Zemskou bránu a na kafíčko do Neratova. Návrat krásnou přírodou Orlických hor domů. Den se prostě povedl …
46 fotek, 27.5.2017, 20 zobrazení, 8 komentářů | architektura, cestování, krajina
Na skalnatém návrší nad říčkou Budzówkou český kníže Břetislav postavil roku 1096 strážní hrádek, který dostal název Kamenec. Kníže byl veden touhou ochránit své nově dobyté území.
Začátkem 19.století holandský královský pár při cestách po Evropě si tento kout Slezska zamiloval, koupil ho a předal jako svatební dar své dceři, princezně Marianě Oranžské. Mariana postavila nádherný palác, později hrůzně zdevastovaný. Od nedávna jej má v majetku město. Kamieniec má pouhých 7 tisíc obyvatel, přesto se výzvy chopil a za přispění různých fondů palác opravuje. Plán je nastíněn do roku 2030, zatím na 260 mln polských zlotých.
50 fotek, 20.5.2017, 29 zobrazení, 5 komentářů | architektura, cestování, kultura, zábava
Pár fotek z výletu, který pro nás zorganizovala kolegyně, přičemž zaměstnavatel zaplatil autobus. Bylo to – skvělé. Užili jsme si krásy, legrace, trochu větru a hlavně POHODY. Prostě super sobota!
26 fotek, 8.5.2017, 21 zobrazení, 15 komentářů | architektura, cestování, města
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Opolí. Z dětství jsem si je pamatovala v uniformní socialistické šedi; dnes prokouklo. Zastavili jsme se v podstatě jen na oběd, pro důkladnější poznání je potřeba dalších návštěv.
45 fotek, 7.5.2017, 27 zobrazení, 24 komentářů | architektura, cestování, kultura
Už po několikáté jsme navštívili Kraków. Prošli jsme si Staré město i hrad Wawel, zastavili jsme se v Muzeu městských technických služeb a techniky vůbec. Byly tam k vidění prototypy polských osobních vozidel, které se nikdy nerealizovaly, dílem díky poruchovosti a dílem díky nevhodné době těsně před krachem světlých zítřků. Zajímavé a příjemné.
20 fotek, letos v květnu, 13 zobrazení, 4 komentáře | architektura, cestování, krajina, příroda
Olkusz je starobylé hornické město, v okolí se dobývalo stříbro. Ovšem nelze nijak srovnávat s Kutnou Horou – Olkusz je malinký a stále ještě dost zanedbaný. Jezdili jsme tam na večeře a krátké procházky. Mnohem příjemnější prostředí bylo v novém hotýlku v asi 9 km vzdálené osadě Klucze; ten měl jen jednu chybu a sice že jsme tam byli skoro sami a restaurace se nesnažila.
11 fotek, letos v květnu, 11 zobrazení, 7 komentářů | cestování, příroda
Její vznik úzce souvisí s rozvojem dobývání uhlí a hutnictví v blízkém Olkuszi. Bylo potřeba stále více dřeva pro hutnické pece, více klád pro výdřevu a tak lidé brali z nejbližšího borovicového lesa. Ke konci 19.století celá oblast začala připomínat poušť, vítr zasypával pískem celé okolí, tvořil duny, objevovaly se písečné bouře a lidi mátla fatamorgána. Po 2.světové válce oblast začala zarůstat, ale spolek Polská Sahara bojuje o zachování teplomilné flory a fauny.
Oblast protíná řeka Bílá Przemsza; podél ní je pás zeleně. Na severu oblasti je vojenské cvičiště a pozorovatelna Czubatka.
12 fotek, 6.5.2017, 12 zobrazení, 10 komentářů | architektura, kultura
Bosí karmelitáni jsou poustevnický, meditační a žebravý řád. V teplejších krajích řádoví bratři trávili období Velkého půstu a adventu v osamocení v poustevnách, ve Střední Evropě jim kvůli chladnějšímu podnebí bylo toto období přesunuto na teplejší měsíce. Řádoví bratři se dorozumívali gesty, mluvit mohli jen s představeným.
Klášterní a poutní komplex jsme navštívili pouze kvůli turistickým vizitkám, které nakonec neměli (prý došly … jako všude).
22 fotek, 6.5.2017, 21 zobrazení, 32 komentářů | krajina, vesnice
Ojcovský národní park pokrývá údolí řeky Pradnik. Dnes je to poměrné úzký potůček, který kdysi míval daleko více vody, údajně se v něm plavili koně. Asi musel mít sílu, když dokázal v tvrdých vápencích vykousat toto krásné údolí.
15 fotek, 6.5.2017, 13 zobrazení, 15 komentářů | architektura, krajina, kultura
První zmínka o hradu pochází z počátku 14. století, kdy z dřevěné strážní věže vznikl kamenný hrad jako součást systému Orlích hnízd. Ve století 16. byl hrad přestavěn na renesanční zámek s arkádovým nádvořím, o století později byly přidány fortifikační elementy. Hrad byl vypleněn, vyhořel, ale vždy jej majitelé opravili. Během 2.světové války se o něm uvažovalo jako o letním sídle K.H.Franka, ale kvůli poloze v lesích zamořených partizány bylo od této myšlenky upuštěno.
19 fotek, 5.5.2017, 28 zobrazení, 22 komentářů | architektura, cestování, krajina
Královský hrad Bobolice dal postavit v polovině 14. století král Kazimír Veliký na obranu Polského království před slezskými knížaty a potažmo i Čechy.
Jeho majitelé se často střídali. Ke konci 16. století byl hrad vážně poškozen vojsky Maxmiliána Habsburského a po obléhání Švédy během švédské potopy se už nevzpamatoval. V 19. století byl ve sklepeních objeven poklad – a hledači dalších cenností dílo zkázy dokonali.
Naštěstí se našel dobrý duch – polský podnikatel a senátor Jaroslav Lasecki. V roce 2002 koupil zříceninu a po martyriu s památkovým úřadem na podzim roku 2011 hrad zpřístupnil veřejnosti.
Hrad Mirów vznikl ze starší dřevěné strážnice také kolem poloviny 14.století, taktéž byl notně poničen Švédy a nakonec se stal zdrojem stavebního kamene pro okolní sedláky.
I tento hrad se mohl dočkat relativního znovuzrození – v roce 2006 jej koupili bratří Lasečtí a původně jej chtěli též zrenovovat, ale po trpkých zkušenostech s hradem Bobolice se dohodli pouze na zajištění zřícených zdí a vybudování turistického centra v celistvých místnostech.
Rodině Laseckých patří oba hrady – Mirów a Bobolice a skalní řada mezi nimi – tzv. Mirovský hřad. V plánu je přeměna celého panství v turistické centrum. Kéž by i u nás se našli takoví senátoři!
13 fotek, 5.5.2017, 16 zobrazení, 4 komentáře | cestování, krajina, příroda
Její vznik roku 1957 navázal na dřívější formy ochrany údolí řeky Wiercicy, skal a lesů. K nejzajímavějším skalním útvarům patří Brána Twardowského a Ďábelské mosty.

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.